Ο Βασίλης Κορκίδης στον FLY
για την εμπορική κίνηση