Εναρκτήρια Ομιλία του Προέδρου
της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη
στο Συνέδριο
Going Local Thessaloniki
"Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο επίκεντρο της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης"
9 & 10 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη