Συνέντευξη του
             Προέδρου της ΕΣΕΕ
       κ. Βασίλη Κορκίδη, στον FLY