Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ
κ. Βασίλης Κορκίδης,
σχολιάζει την επικαιρότητα - 22/11/2014 - ΜΕΡΟΣ Β